sâmbătă, 23 iulie 2011

Solicitati recuperarea taxei

Pentru recuperarea in instanta a taxei auto, aveti nevoie de urmatoarele acte:
- Cererea de restituire a taxei, la Directia Judeteana a Finantelor Publice unde s-a achitat taxa;
- Copie de pe chitanta de plata a taxei;
- Cartea de identitate a autovehiculului eliberata de RAR si copie (certificata cu mentiunea "conform cu originalul");
- Original si copie de pe certificatul de inmatriculare a autovehiculului eliberat de Serviciul Inmatriculari din cadrul Institutiei Prefectului;
- Un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a autovehiculului in strainatate;
- Copie de pe cartea de identitate a persoanei;
- Declaratie pe proprie raspundere cu rulajul mediu anual la data inmatricularii in Romania, exprimat in kilometri;
- Expertiza tehnica efectuata de RAR privind deprecierea autovehiculului rulat.

Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu